Koppelingen
Met YellowYou staat u er nooit alleen voor.
Het systeem koppelt u aan de meest gangbare dataterminals, opdrachtgevers, onderaannemers en boekhoudprogramma’s. Of aan andere externe partijen. Zo kunt u gemakkelijk gegevens uitwisselen. Hoffice heeft koppelingen voor de meest gangbare regiecentrales.