DVG personenvervoer
De Vier Gewesten (DVG) is een landelijk opererende franchiseorganisatie van taxi- en touringcarondernemingen. De krachten van zelfstandig ondernemers zijn in DVG gebundeld. Zo kan de klant kiezen tussen zowel grootschaligheid als kleinschaligheid. Maatwerk dus. Sinds 2006 is Hoffice huisautomatiseerder van deze organisatie.
Natuurlijk brengt het voor uw onderneming voordelen met zich mee wanneer u DVG-lid bent én de software van Hoffice gaat gebruiken. Wilt u weten welke? Neem dan contact met ons op.
www.dvg.nl